Grondwaterstanden zijn verder gezakt door neerslagtekort

Grondwaterstanden zijn verder gezakt door neerslagtekort

Grondwaterstanden zijn verder gezakt door neerslagtekort

06/05/2022 – De nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir tonen aan dat de voorbije droge weken gevolgen hebben voor de grondwaterstanden in Vlaanderen. Terwijl in april nog maar 51% van de meetplaatsen laag tot zeer lage grondwaterstanden telden voor de tijd van het jaar, is dat op 1 mei op 67% van de meetplaatsen. Dat is minder goed dan in 2021, maar vergelijkbaar met mei 2020 en dus minder dramatisch dan sommigen de voorbije dagen beweerden.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is zich evenwel bewust van het belang om verder structureel te investeren in de Blue Deal: “De slechtste maatregel tegen droogte, is pas wakker worden op het moment dat het droog is en er geen water meer uit de kraan komt. Vlaanderen pro-actief en structureel weerbaar maken tegen de klimaatverandering doen we met de Blue Deal die we sinds 2020 uitvoeren op het terrein. Vriend en vijand, maar ook menig expert bevestigt dat dit de weg is die we verder moeten bewandelen. Maar ja, het is een werk van lange adem. Vlaanderen is één van de Europese regio’s die het meest risico lopen op droogte en waterschaarste. Toch is dat de weg die we blijven bewandelen”.

Het is niemand ontgaan dat in maart ’22 en de 2e helft van april ’22 uiterst weinig neerslag viel. Op 93% van de meetplaatsen daalden de freatische grondwaterstanden de afgelopen maand dan ook. Dat blijkt uit het toestandsrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat minister Demir bekend maakt. Op 1 mei vertoonde 67% van de meetplaatsen een lage (42%) tot zeer lage (25%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 30% vertoonde een normale grondwaterstand en 3% vertoonde een hoge (2%) tot zeer hoge (1%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

Beter voorbereid dan twee jaar geleden

grondwater“Maar, we zijn beter voorbereid dan twee jaar geleden”, klinkt het. Niet alleen is er de Blue Deal waarmee we al op meer dan 110 plaatsen in Vlaanderen werken aan weerbaarheid tegen klimaatverandering, de waterbedrijven hebben nu plannen voor de leveringszekerheid en garanderen dat ze een langere periode van droogte kunnen overbruggen. De voorgaande jaren waren we daar helemaal niet zeker. Tegelijk is er ook sterk geïnvesteerd in een afwegingskader waarmee de actoren op het terrein kunnen handelen.

“Bij dreigende waterschaarste wisselen we informatie op een gecoördineerde manier uit, we beschikken over een beter afwegingskader om de te nemen maatregelen onderling af te stemmen, te beslissen en om hierover te communiceren. De lokale actoren gaan hier vandaag de dag al op het terrein mee aan de slag”, aldus Demir.

Pas bij aanhoudende droogte (code oranje) komt de Vlaamse droogtecommissie bijeen. In die fase zitten we momenteel nog NIET.

Demir laat ook nog weten dat ze de komende weken meer dan 20 miljoen euro bijkomend gaat investeren om de Blue Deal in de praktijk te brengen in meer dan 30 bijkomende gebieden in Vlaanderen. “Door groenblauwe dooradering te realiseren in de bebouwde omgeving, via ontharding en vergroening, maken we deze gemeenten niet alleen weerbaarder tegen de klimaatverandering, het kan ook toekomstige wateroverlast voorkomen”, besluit ze.

Avatar foto

Uw vakman