Eigenaars van zonnepanelen die teveel netkosten betaalden kunnen vergoeding aanvragen

Eigenaars van zonnepanelen die teveel netkosten betaalden kunnen vergoeding aanvragen

Eigenaars van zonnepanelen kunnen vanaf 1 juli 2022 een vergoeding aanvragen ivm netkosten/digitale meter

Wie meermaals netkosten betaalde bij de overschakeling naar een digitale meter, kan vanaf 1 juli 2022 een vergoeding aanvragen

Een aantal eigenaars van zonnepanelen hebben bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter meermaals distributienettarieven betaald. Dat was een van de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde. Om zij die een financieel nadeel ondervonden tegemoet te komen, keurde de Vlaamse Regering op 29 april 2022 definitief een tegemoetkoming goed. Die geldt voor de zonnepaneleneigenaars die tot en met 30 juni 2022 een digitale meter kregen. Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar zullen ze kunnen aanvragen als een premie.

Het premiebedrag hangt af van het omvormervermogen van uw zonnepaneleninstallatie, het moment van plaatsing van de digitale meter en van de maand van uw laatste jaarafrekening, en varieert van enkele euro’s tot maximaal 170 euro. Welk bedrag men mag verwachten, kan men berekenen met de calculator.

Vanaf 1 juli 2022 en uiterlijk tot en met 31 december 2022 kan men deze premie kunnen aanvragen via het premieloket van Fluvius. Fluvius staat ook in voor het uitbetalen van de premie.

Waarom werden meermaals netkosten aangerekend?

Sinds 2015 betalen eigenaars van zonnepanelen een prosumententarief voor de afname van elektriciteit op het distributienet op het moment dat men niet zelf elektriciteit produceert. Het prosumententarief is een forfaitair bedrag, gebaseerd op het vermogen van de installatie.

Eigenaars van zonnepanelen die teveel netkosten betaalden kunnen vergoeding aanvragenBij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale, maakt de energieleverancier een tussentijdse afrekening op, gebaseerd op de meterstanden op de datum van de plaatsing van de digitale meter.

De netgebruikers die beschikken over een digitale meter en zonnepaneleninstallatie (of een andere decentrale productie-installatie zoals een micro-WKK of kleine windturbine) met een maximaal vermogen van 10 kVA die in dienst is genomen tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020, ontvingen na hun overschakeling zo een tussentijdse afrekening, waarbij:

  • vóór de plaatsing van de digitale meter een forfaitair prosumententarief wordt aangerekend voor de elektriciteitsafname en -injectie;
  • vanaf de plaatsing van de digitale meter de werkelijke elektriciteitsafname wordt aangerekend (zowel voor netkosten als voor de energiecomponent), het prosumententarief wegvalt en de injectie kan verkocht worden aan een leverancier.

Door de abrupte overgang van het ene systeem van aanrekening naar het andere, kregen een aantal prosumenten voor een bepaalde periode het distributienettarief meermaals aangerekend (zowel via het prosumententarief, als via de werkelijke afname).

Meer informatie

  • Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om recht te hebben op de premie?
  • Welk bedrag mag ik verwachten?
Avatar foto

Uw vakman