Wat zijn zonnecollectoren

Wat zijn zonnecollectoren

Met behulp van zonnecollectoren is het mogelijk om zelf groene energie op te wekken. Het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector is dat met een zonnecollector warmte wordt opgewekt. Deze warmte wordt via een warmwateropslag meestal gebruikt voor het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik. Zonnepanelen gebruiken zonlicht om elektriciteit op te wekken om gebouwen van stroom te voorzien.

Er moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om een zonnecollector vergunningvrij te krijgen. Ten eerste moet een zonnecollector op een dak worden geplaatst. De collector moet een geheel vormen met de installatie voor het opslaan van water. Wanneer de collector op een schuin dak bevestigd wordt, geldt dat de collector niet mag uitsteken, de collector direct op het dakvlak moet worden geplaatst en de hellingshoek van de collector gelijk moet zijn aan de hellingshoek van het dakvlak. Als de zonnecollector op een plat dak bevestigd wordt, dan geldt dat de collector ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als de collector hoog is.

Avatar foto

Uw vakman