Duurzame energie uit windmolens

Duurzame energie uit windmolens

Duurzame energie uit windmolens halen

Windmolens zijn in staat duurzame energie op te wekken door middel van windkracht. Een andere naam voor windmolens zijn windturbines. Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit windkracht komt er gemiddeld 15 gram CO2 vrij, terwijl er bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen ongeveer 850 gram CO2 uitstoot is. Een nadeel van windenergie is dat bij de opbouw, bij het onderhoud en bij de afbraak van een windturbine fossiele brandstoffen nodig zijn. De uitstoot aan CO2 die in een levensjaar van een windturbine vrijkomt, is echter te verwaarlozen in vergelijking met energiecentrales die werken op olie, gas of kolen. In 2012 is de uitstoot van tweeëneenhalf miljard kilo CO2 voorkomen door het gebruik van windturbines. De drie belangrijkste onderdelen van een windturbine zijn de draaiende rotor met de rotorbladen, de gondel en de mast. Door de wind gaan de rotorbladen draaien, een as brengt die beweging via tandwielen over op een elektriciteitsgenerator die in de gondel zit. Hoe hoger de windmolen is, des te meer wind de rotorbladen vangen; het waait er gemiddeld harder en er is geen invloed van bomen, huizen en andere obstakels.

Avatar foto

Uw vakman