Renovatie pastorie in Letterhoutem

Renovatie pastorie in Letterhoutem

Renovatie van de pastorie in Letterhoutem

Renovatie van de pastorie in Letterhoutem brachten extra uitdagingen met zich mee maar is klaar om drie gezinnen te huisvesten. De pastorie in Letterhoutem (Sint-Lievens-Houtem) is een beschermd monument, dat dateert van 1780. Dit gebouw stond jaren leeg maar is nu helemaal gerestaureerd en getransformeerd tot 3 sociale appartementen.

Geklasseerd monument (pastorie in Letterhoutem) wordt nieuwe thuis voor drie gezinnen!

Wie opgroeide in de buurt kent het dorpszicht. Dagelijks passeren heel wat mensen aan de pastorie in Letterhoutem. Deze oude woning is sinds 2003 een beschermd monument. Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek zorgde, samen met aannemer Monument Vandekerckhove, architectenbureau Mas en in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed, voor een totale restauratie aan buiten- en binnenkant. De pastorie werd niet alleen gerestaureerd maar ook herbestemd en ingedeeld in 3 appartementen die weldra hun nieuwe bewoners verwelkomen. Bekijk hier het grondplan.

Pastorie in Letterhoutem is een stukje geschiedenis

De pastorie van de Heilige Kruisverheffingsparochie werd opgericht in 1780 in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij. Boven de deur werd het wapenschild van abt Gudwalus Seiger van de Sint-Pietersabdij verwerkt. Hij was de voorlaatste abt van de Sint-Pietersabdij (1760-1789). De abdij was toen de rijkste abdij der Nederlanden. Deze rijkdom spiegelde ook af op de door de abdij opgerichte pastorieën.

Het was Vlaams minister Paul Van Grembergen, in 2001 bevoegd voor Monumenten en Landschappen, die de beschermingsprocedure startte voor 41 pastorieën in het kanton Aalst waaronder de “Pastorie Heilige Kruisverheffingsparochie” van Letterhoutem. In 2018 kende toenmalig Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois een premie van 438.359,94 euro toe voor de restauratie van de pastorie.

“Het is de eerste keer dat een project voor sociale huisvestingsbouw voorrang krijgt bij het verwerven van een erfgoedpremie. Een rechtstreeks gevolg van de wijziging van het ministerieel besluit aangaande voorafnames voor toekenning van erfgoedpremies. Deze Vlaamse regering investeert volop in de zinvolle herbestemming van beschermde monumenten!”, zo zei minister-president Geert Bourgeois toen.

Sociale huisvesting en erfgoed

Erfgoed en sociale huisvesting. Het is geen evidente combinatie maar het kan zeker. SHM Denderstreek heeft verschillende projecten waarbij ze bestaande en vaak beschermde gebouwen renoveert en herbestemt tot sociale huisvesting. Het is wel uitzonderlijk dat het deze keer een pastorie betreft die ook aan de binnenkant beschermd was. Ook de aangebouwde serre die gebruikt werd voor de druiventeelt moest volledig gerestaureerd worden.

“De bescherming van de binnenkant bracht extra uitdagingen met zich mee, zeker in combinatie met de herbestemming tot 3 appartementen” zo vertelt Steven Hutse, Adjunct algemeen directeur van SHM Denderstreek. “Maar de goeie samenwerking met agentschap Onroerend Erfgoed, architect MAS en Monument, zorgen ervoor dat we hier vandaag drie appartementen als toekomstige thuis kunnen verhuren”.

Pastorie in Letterhoutem – voor en na renovatie

pastorie in Letterhoutem voor de renovatie - foto SHM Denderstreek - Mieke Dobbenie
pastorie in Letterhoutem na renovatie - foto SHM Denderstreek - Mieke Dobbenie

Pastorie in Letterhoutem foto’s – SHM Denderstreek – Mieke Dobbenie

Avatar foto

Uw vakman