Steun voor warmtepompen komt in stroomversnelling

Steun voor warmtepompen komt in stroomversnelling

Hogere steun voor warmtepompen

CD&V wil af van gasketelpremies en vraagt hogere steun voor warmtepompen. Het is een goede zaak dat de hybride warmtepomp en warmtepomp een verhoogde steun krijgen. Daar zou ook het budget aan moeten toegevoegd worden dat nu nog voorzien is voor gascondensatieketels. Zo wordt het nog aantrekkelijker voor gezinnen met lagere inkomens om los te koppelen van fossiele brandstoffen. Een goede keuze voor portemonnee en klimaat. Het is niet meer verantwoord dat de Vlaamse overheid gezinnen premies voor verwarming geeft op gas als diezelfde overheid versneld van fossiele brandstoffen af wil, zegt Robrecht Bothuyne.

Fossiele brandstoffen, een steeds duurdere energiebron

Fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie, zijn een vervuilende en steeds duurdere energiebron. Nieuwe technologieën, zoals zonne-energie en windenergie, kunnen hernieuwbare energiebronnen opleveren ter vervanging van fossiele brandstoffen. Zonne-energie en windenergie schoon, duurzaam en relatief goedkoop. Dat is nu net de voedingsbron van een warmtepomp.

Warmtepompen bieden veel voordelen:

– De kostprijs warmtepomp : Verwarmings- en koelsystemen zijn een aanzienlijke investering voor huiseigenaren, maar een warmtepomp is een efficiënt verwarmings- en koelsysteem dat de energiekosten kan verlagen. Het is duurder om te kopen, maar zal op de lange termijn geld besparen.
– Warmtepompen  zijn kostenefficiënter dan andere verwarmingsmethoden. Dit betekent dat u geld kunt besparen op uw energierekening en langer warm kunt blijven met één enkele unit.
– Ze zijn milieuvriendelijk omdat ze geen fossiele brandstoffen zoals olie en gas gebruiken om energie op te wekken. In plaats daarvan vertrouwen ze op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie of wind.
-Een warmtepomp plaatsen kan je in sommige gevallen zelf doen.

Steun geven aan warmtepompen

hogere steun voor warmtepompenVanaf 1 juli 2022 worden alle energiepremies en renovatiepremies hervormd en ontstaat er één systeem met één loket: MijnVerbouwPremie gekoppeld aan MijnVerbouwLening. “Dat is een goede zaak. Het wordt eenvoudiger om premies en financiering aan te vragen en de steun varieert naargelang het inkomen van de aanvrager.” Binnen Mijn VerbouwPremie verdwijnt de groep beschermde afnemers als specifieke doelgroep, maar deze wordt vervangen door een veel ruimere doelgroep van gezinnen met een laag inkomen. Tegelijkertijd worden de premies voor warmtepompen voor deze laagste inkomensgroep nog verder verhoogd tot 3.200 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp en tot 4.800 euro voor een lucht-waterwarmtepomp voor premie-aanvragen vanaf 1 januari 2022 en investeringen met eindfacturen in 2022 en 2023.

Gasketelpremies

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) wil af van gasketelpremies. “Terwijl de gasprijzen de pan uitswingen, het voor iedereen duidelijk is dat we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af moeten en de klimaattransitie dringender dan ooit is, blijft de Vlaamse overheid subsidies geven aan gasketels. Dat is vreemd,” aldus Bothuyne. Het parlementslid vraagt om de steun voorzien voor gascondensatieketels te geven aan (hybride) warmtepompen.

8.000 beschermde afnemers kregen voor meer dan 8 miljoen euro premies voor gasketels.

Bothuyne vroeg de cijfers op bij minister van energie Zuhal Demir (N-VA). De laatste 10 jaar zijn er zo bijna 10.000 premies uitgekeerd. In 2021 zijn er 1.590 premies voor gas-condensatieketels gevraagd. De jaren daarvoor waren er dat respectievelijk 1.287, 1.848 en 1.849. Vorig jaar was er dus voor het eerst in 3 jaar tijd weer een stijging in de aanvraag van dergelijke premies. Een deel wordt geweigerd omdat de premies alleen voor beschermde afnemers gelden en daar gebruikt kunnen worden waar ook reeds een aardgasleiding ligt. De voorbije 10 jaar kregen meer dan 8.000 beschermde afnemers zo voor meer dan 8 miljoen euro premies voor gasketels. Ter vergelijking: enkel voor dakisolatie werd meer geld uitgetrokken; zowat 10 miljoen euro. De premies voor muurisolatie en superisolerend glas zijn samen goed voor hetzelfde bedrag als het bedrag dat aan gasketels werd gegeven.

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) klaagt aan dat de Vlaamse overheid op vandaag nog steeds gasketels subsidieert. “Vlaanderen voorziet een subsidie voor beschermde afnemers die hun oude stookolieketel vervangen door een aardgas-, butaan- of propaanketel. Dat is vreemd,” zegt Bothuyne. “Hoewel een gascondensatieketel ongetwijfeld een betere keuze is dan een oude mazoutketel of andere oude verwarmingsinstallatie, is het geen goeie zet om gezinnen te duwen naar een gasketel, wetende dat we de komende jaren net van dat gas af willen. Gezinnen dreigen zo immers nog minstens 20 jaar vast te hangen aan fossiele brandstoffen, een vervuilende en steeds duurder wordende energiebron.”

Warmtepomp werking

wat is een warmtepompEen warmtepomp is een apparaat dat elektriciteit nodig heeft om lucht, water of andere vloeistoffen te verwarmen of te koelen. Het werkt door thermische energie van de ene plaats naar de andere over te brengen zonder het gebruik van mechanische koeling. Dit proces wordt bereikt door het gebruik van een dampcompressiecyclus en een omkeerklep.

Een typische lucht-water-warmtepomp draagt thermische energie over van buitenlucht naar binnenwater en vervolgens weer terug naar buitenlucht. Het proces kan worden omgekeerd, zodat de warmtepomp thermische energie overdraagt van binnenwater naar buitenlucht.

Avatar foto

Uw vakman